Kanoe.cz

Zápis z předsednictva SVOČR 2/2006

Zápis ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 18.4.2006 v Praze
Z Á P I S
Ze zasedání předsednictva Svazu vodáků ČR konaného dne 18:4:2006 v Praze
 
 
 
 

Přítomni: Táborský, Hájek, Lahodný, Novák

Omluven: Kazík
 
1.      Rada SSS ČR
 
-         Táborský – informace ze zasedání Rady SSS ČR
-         Sazka – problémy s placením – důvod – Sazka Aréna
-         SSS ČR – podepsaná smlouva s ČSTV – zatím rozdíl doplácí ČSTV
 
2: ME v raftingu
 
-         Hájek – informace
-         ME se bude konat v Rusku
-         Zúčastní se 2 posádky mužů a 2 posádky
-         Letenky a víza zajištěny
-         Odlet 22.4 a 24.4.2004
 
2.      Školení rozhodčích
 
-         školení proběhlo v daném termínu
-         účast velmi dobrá
-         Kulhan – zajistí legitimace pro rozhodčí
-         Stanovena komise rozhodčích ve složení: Šembera, Kulhan, Mulač, Naděje, Novák
-         Nutno zpracovat pracovní náplň jednotlivých členů komise rozhodčích – zajistí Novák
 
3: Strojové investice pro rok 2006
 
-         přidělené finanční prostředky od MŠMT – 500.000,-
-         rozdělení finančních prostředků na nákup materiálu:
-                                                                           celkem              dotace          vl. zdroje
-         1. Vlek na lodě KV Neptun Řevcnice -      53.000,-           50.000,-            3.000,-
-         2. Časomíra včetně přísluš.                    340.000,-         320.000,-           20.000,-
-         3. Dataprojektor s přísluš.                      100.000,-           90.000,-           10.000,-
-         4. Elektrocentrála s přísluš.                      45.000,-           40.000,-             5.000,-
-         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-              celkem                                                538.000,-         500.000,-           38.000,-
-         předsednictvo odsouhlasilo
 
3.      Různé
 
-         předsednictvo odsouhlasilo nákup 2 ks reprodukčních beden pro ozvučení závodů
-         mezinárodní závody P 5 – nabídka účasti na závodech v Cvrčovicích i pro posádky raftařů
-         Žádost KV Sandberk Kolín na materiálovou a jinou výpomoc z důvodů vykradené loděnice – svaz nabízí pomoc z prostředků MŠMT na opravu a údržbu loděnic – informovat klub – zajistí Heralová
-         Žádost KV SOUz Lovosice o příspěvek na opravu loděnice po povodni – předsednictvo odsouhlasilo, s tím že výše finančních prostředků bude přidělena až bude svaz znát výši částky od MŠMT a požadavky i z ostatních klubů
-         Počítač pro počtáře pramic – nutno řešit urychleně – způsob nákupu zajistí – Heralová
-         Závody raftů na Labi – problém – vláda zamítla – řeší Hájek cestou MŽP, Heralová poslat dopis na vládu ČR
 
 
Příští zasedání předsednictva se bude konat 13.6.2006 v Praze v 17,00 hodin.
 
 
 

Zapsala: Heralová

21.4.2006
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting