Kanoe.cz

Zápis z rady raftingu 3/2006

Zápis z rady raftingu, konané dne 28.3.2006 v Praze.
 
Zpráva  ze  zasedání  Rady  raftingu  SVOČR  3/2006
Praha, 28. března 2006
 
 
 
 
Přítomni:            Stanislav Hájek, Martin Procházka, Zbyněk Netopil,
Libor Polák, Karel Harbáček, Vratislav Šembera
Omluveni:            Robert Kazík
Hosté:             Hana Heralová
 
 
 
A.  Školení rozhodčích
 
  • Vráťa Šembera informoval o přípravách školení rozhodčích SVoČR, které proběhne v sobotu 1.dubna 2006. Přihlášeno je cca 70 účastníků.
 
 
B.        Upřesnění organizace některých závodů
 
·       Martin Procházka informoval Radu o stavu příprav juniorských závodů na Kamenici (ČP + MČR juniorů). Konstatoval problém při zajišťování medailí.
·       Vyhlášení výsledků MČR–kombinace v kategoriích JUNIOŘI, VETERÁNI A ŽENY proběhne v rámci srpnových závodů v Českém Vrbném (19. – 20. srpna 2006).
·       Veřejný závod ve sjezdu R6 v rámci závodů na Labi (duben 2006) se uskuteční.
 
 
C.  Pověření
 
·       Rada pověřila Martina Procházku počínaje závodním obdobím 2007 zajišťováním veškerých medailí potřebných pro raftové závody SVoČR.
 
 
D.  Potvrzení nominace ženské reprezentace pro rok 2006
 
·       Rada bere na vědomí, že nadpoloviční většina členek reprezentační posádky GeorgiaSport Koaly přestoupila z klubu Georgia Praha do klubu RK Trója Praha ( 5 ze 6ti ).
·       Na základě zásad pro výběr posádek pro reprezentaci z roku 2000 a ve smyslu Pravidel raftingu a směrnic pro závodění v roce 2006 rada potvrdila jako druhou reprezentační posádku  pro rok 2006 posádku s novým názvem  RK Trója, klub RK Trója Praha (původní název GeorgiaSport Koaly, klub Georgia Praha).
·       Podkladem pro toto potvrzení je písemné oznámení předsedy RK Troja P. Panenky o změnách v reprezentační posádce žen  č. 2. ze dne 27.2.2006.
 
 
E.     Rozpočet reprezentace 2006
 
·       Rada projednala a schválila tato upřesnění rozpočtu reprezentace:
 
1)      Závod EP – Salza - Rakousko.
 
Od rakouské strany budeme požadovat za zapůjčení 14ti člunů celkem 1400 €, z toho 500 € v hotovosti a 900 € formou odpuštění startovného pro reprezentační posádky na oba závody EP (po 150 € za 3 posádky muži, 2 ženy, 1 junioři). České nereprezentační posádky, které ve své kategorii porazí některou z českých reprezentačních posádek, budou mít v daném závodě na Salze proplaceno poměrnou  část startovného za disciplíny, ve kterých některou z reprezentačních posádek porazí ( za každou disciplínu 1/3 ).
 
2)      Příspěvek na závody Evropského poháru 2006.
 
Reprezentační posádky obdrží na jednotlivé závody EP 2006 příspěvek na dopravu , který bude týmům proplacen na základě vystavené faktury klubem v následující výši:
 
EP Rakousko R6              4240,- Kč na posádku         Startovné hradí SvoČR
EP Rakousko R4              3660,- Kč na posádku         Startovné hradí SVoČR
EP Norsko                  3660,- Kč na posádku        Startovné si hradí posádky
EP Slovensko            3000,- Kč na posádku         Startovné hradí SVoČR
EP Itálie                     4240,- Kč na posádku         Startovné si hradí posádky
EP Bosna                   4240,- Kč na posádku         Startovné si hradí posádky
EP ČR – Trnávka         1000,- Kč na posádku         Startovné hradí SVoČR
EP ČR – Lipno            1500,- Kč na posádku         Startovné hradí SVoČR
EP Německo              3650,- Kč na posádku         Startovné si hradí posádky
 
Nevyčerpané peníze zůstanou k dispozici Radě  jako rezerva přednostně určená na podporu účasti reprezentačních posádek v závodech Světového poháru  na Altaji.
 
3)      Výjezdy rozhodčích SVoČR na závody v zahraničí.
 
Předpokládáme účast našich rozhodčích na těchto závodech:
 
EP Rakousko            (účast hradí SvoČR nebo pořadatel dle dohody)
EP Bosna                   (účast hradí pořadatel)
EP Německo              (účast hradí pořadatel)
 
S pořadateli ostatních závodů probíhají či proběhnou jednání ohledně jejich zájmu o naši účast.           
 
 
F.     Rozpočet 2006
 
·       Rada schválila projednané změny v rozpočtu pro rok 2006.
·       Celková výše rozpočtu raftingu : 1 299 440 Kč
·       Z toho – reprezentační rozpočet 528 140 Kč, příspěvky na dopravu ČP 256 000 Kč, organizace závodů v raftingu včetně časomíry – 363 000 Kč, školení rozhodčích a cestovné rady – 50 000 Kč, soutěž pro mládež – 40 000 Kč. Zbývající částka 62 300 je určena jako rezerva zejména na ceny v závěru sezony a školení guidů, které je kryto příjmy z této činnosti.
·       Plánované příjmy jsou 218 480 Kč na státní reprezentaci – MŠMT, 148 200 na talentovanou mládež – MŠMT, 145 000 Kč z programu Sport pro všechny – MŠMT , 25 000 Kč školení guidů, 762 760 Kč – vlastní zdroje SvoČR část rafting.
 
 
 
G.    Různé
 
·       Smlouva s Gumotex, a.s. (Libor Polák) – smlouva bude podepsána v nejbližších dnech v intencích původní dohody.
·       India Cup 2006 – Zbyněk Netopil informoval o průběhu 3. ročníku závodů. Indové se pokusí závod směrovat k úrovni SP.
·       IRF – Standa Hájek informoval o situaci v IRF po posledním kongresu.
 
 
 
D.  Následující jednání Rady raftingu
 
·       Další jednání Rady raftingu proběhne na jednom z červnových závodů, nejpravděpodobněji v Roudnici. Bude upřesněno.
 
 
 
 
 
Dne 29. března 2006 vypracoval:                                        Vratislav Šembera
 

 

 
 

Facebook IRF

 

Facebook SVoČR - Rafting