Kanoe.cz

Zápisy výboru

Zápis 01/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.1.2013

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 20.1.2013.
Zápis 01/2013
ze schůze VV ČSKDV konané dne 20.1. 2013
Přítomni: Pollert J., Šamánek B., Kratochvíl J., Knebel R., Šťastný J., Roleček L., Pultera J., Crha R., Rolečková L., Bílý M., Eichler I.
 
Konference ČSK DV 2013
- projednána příprava jednání Konference ČSK DV 2013
- Moderátor schůze – J.Kratochvíl
- Návrh složení komise návrhové – Rolečková, Křempek, Přindiš
- Návrh složení komise mandátové – Sadílková, Kratochvílová, Grossmannová
- Návrh složení komise volební – Kutý, Rohan, Veniger
- Předseda požádal členy Výboru o maximální stručnost při přednesení zpráv
Kontrola zápisu 07/2012
Opraveny některé formulace v zápisu 7/12 na základě požadavků členů Výboru
Komise rozhodčích:
·        Informace k přípravě nových Pravidel ČSK DV
Trenér RD – sjezd:
·        R. Knebel předložil návrh nominačních kritérií – bude rozesláno členům Výboru a projednáno per rolam.
 
 
Příští schůze Výboru ČSK DV se uskuteční: 26.2.2013 a dále pak 9.4.2013 a 11.6.2013. v Praze na Strahově.
 
Zapsal: Eichler                                                                                             Schválil:Pollert
 
                                                                                                        
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů