Kanoe.cz

Smutná zpráva

Všem lidem dávala svou lásku a sílu, sázela kytky podél cest
Jednou však zmizela a jako když utne přestaly růže náhle kvést. 

Tak začíná oznámení o skonu Zdeny Husákové, kterou jsme všichni 
znali jako odhodlanou a statečnou bojovnici s její dlouhodobou nemocí.

Žebříček rozhodčích ČSKDV za rok 2008

Pravidla ČSKDV

VV ČSKDV a Komise rozhodčích ČSKDV vydávají nová Pravidla pro slalom a sjezd.
10.5.2009  A k t u a l i z o v á n o  -  doplněn aktualizovaný rejstřík, oprava některých chybiček a formátování.

Zpráva Komise rozhodčích ČSKDV za rok 2008

Zpráva Komise rozhodčích za rok 2008 jak byla přednesena na výroční Konferenci ČSKDV dne 24. ledna 2009.

Připomínky k Pravidlům ČSKDV

Po schválení mezinárodních pravidel pro slalom a sjezd na kongresu ICF v Římě koncem listopadu se komise rozhodčích ČSKDV bude zabývat tvorbou nových pravidel ČSKDV.

Smutná zpráva

 
V pondělí 24. března 2008 v nedožitých 69 letech zemřel po dlouhé a těžké nemoci VAŠEK ČVANČARA, rozhodčí slalomu a sjezdu, též bývalý závodník, ale především člověk, který kolem sebe šířil dobrou náladu.

Zpráva Komise rozhodčích ČSKDV za rok 2007

Zpráva Komise rozhodčích za rok 2007 tak, jak byla přednesena na výroční konferenci ČSKDV dne 19. ledna 2008.

Žebříček rozhodčích ČSKDV za rok 2007

2007 Změny v Pravidlech ČSKDV - Dodatek k Pravidlům

Komise rozhodčích byla VV ČSKDV pověřena vypracováním dodatku ke stávajícím Pravidlům, který vychází z poměrně důležiitých změn  v mezinárodních pravidlech ICF. Změny se týkají jak slalomu, tak i sjezdu.

2007 Směrnice pro činnost rozhodčích ČSKDV

Komise rozhodčích ČSKDV vydává aktualizované Směrnice pro činnost rozhodčích, které jsou určeny nejenom pro rozhodčí ČSKDV, ale důležité informace v nich naleznou i pořadatele závodů.