Kanoe.cz

Zápis 01/13 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 20.1.2013

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 20.1.2013.

Seznam kandidátů - Konference ČSK DV 2013 - aktualizováno!

Seznam kandidátů pro volby na Konferenci ČSK DV 2013, která se uskuteční již tuto neděli. Tento přehled je sestavený z kandidátů navržených oddíly a jenotlivci do 12.1.2013.

Informace trenéra RD slalom

Zde jsou zveřejněny informace trenéra reprezentačního družstva ve vodním slalomu pana Jiřího Pultery pro sezonu 2013.

Informace trenéra RD U23 Jiřího Prskavce

Trenér reprezentačního družstva České republiky do 23 let ve vodním slalomu pan Jiří Prskavec zde zveřejňuje aktuální informace pro členy tohoto reprezentačního družstva pro rok 2013.

Informace předsedy Závodní komise ČSK DV

Předseda ZK ČSK DV ing. Rudolf Crha zde informuje o návrhu Směrnic pro závodění 2013 a k Termínové listině závodů ČSK DV 2013 .

Zápis 07/12 ze schůze Výboru ČSK DV ze dne 12.12.2012

Schválená verze zápisu ze schůze Výboru ČSK DV,který se uskutečnil dne 12.12.2012.

Informace předsedy Závodní komise ČSK DV

Předseda Závodní komise ČSK DV zveřejňuje informace k přehledu členské základny na interntu a dále také tabulku bodových zisků oddílů pro rok 2013.

Složení ČSK DV a kontakty

Složení výkonného výboru ČSK DV.

PŘEDBĚŽNÁ termínová listina hlavních závodů pro rok 2013

Předseda Závodní komise ČSK DV předběžně zveřejňuje termínovou listinu hlavních závodů 2013, tak jak ji sestavila rozšířená Závodní komise s tím, že tato není dosud schválena Výborem ČSK DV.

Historie kanoistiky

Shrnutí historie kanoistiky celosvětově i v Čechách a na Moravě 

Milan Bílý, FTVS UK

Momenty sportu

Momenty sportu

 

Partneři ČSK DV

logo CEPS

letenky na míru


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

ME slalom Tacen

Tacen 2017