Kanoe.cz

Upozornění pro oddíly ČSK DV

Informace o přihláškách pro účast v závodech Českého poháru 2005 ve slalomu, neboť se blíží termín uzávěrky přihlášek a úhrady za startovní čísla pro ČP 2005.

Výňatek ze Směrnic pro závodění v ČR pro rok 2005 :

Přihlášky na ČP ve slalomu
Přihlášku závodníků, kteří mají právo startu, zašlou oddíly za celý oddíl na celý seriál ČP slalom předsedovi závodní komise nejpozději do 15.4.2005. Takto jsou přihlášeni na všech osm závodů, pokud není přihláškou upřesněno jinak.
Předseda závodní komise pošle kopie všech přihlášek všem pořadatelům ČP. Startovné platí každý oddíl každému pořadateli a to buď složenkou, bankovním převodem nebo na místě závodu před poradou.
Přihlášku v průběhu sezóny na jednotlivý závod ČP musí oddíl zaslat pořadateli nejpozději 10 dnů před prvním dnem závodu. Na místě zaplatí pořadateli 500 Kč za každou takto dohlášenou loď.
Pořadatel může přijmout písemnou přihlášku na standardním formuláři ještě před závodem, nejpozději před zahájením porady za vklad 1000 Kč za každou loď.

Startovní čísla pro ČP slalom
Do 31.3.2005 musí každý závodník startující v ČP slalom uhradit na účet ČSK DV částku ve výši 180 Kč na výrobu startovního čísla, které bude používat na všech závodech ČP slalom 2005. Toto startovní číslo bude závodníkovi předáno před prvním závodem ČP a stane se jeho vlastnictvím.

Dodatečné přihlášky
na ČP ve sjezdu, NKZ, MČRd., MČRž., MČR družstev, nejpozději před zahájením porady vedoucích za 500 Kč za loď nebo družstvo.
Přihlášky na MČR dospělých družstev ve slalomu musí oddíly podat nejpozději 10 dnů před konáním závodu.

Za závodníky, dohlášené při postupových závodech na místě, může pořadatel vybírat až dvojnásobné startovné.

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů