Kanoe.cz

Změna pravidel slalomu

Od letošní sezóny dochází k významné změně mezinárodních pravidel slalomu ICF a tato změna se samozřejmě dostala i do pravidel českých. Přinášíme informace o změnách i o tom, jak k tomu došlo. Dále si ukážeme příklady posouzení různých průjezdů, jak byly vysvětlovány na letošním školení rozhodčích.

Směrnice ČSK DV 2015

Předsedkyně Závodní komise ČSK DV paní Hana Kneblová zde zveřejňuje aktualizovanou verzi Směrnic pro závodění ČSK DV v roce 2015 a doplněnou přílohu č.1 těchto směrnic. Směrnice byly schválené Konferencí ČSK DV dne 17.1.2015 v Olomouci. Poslední revize 14.3.2015.

Směrnice pro závodění ČSK DV 2014

Předsedkyně Závodní komise ČSK DV předkládá konečnou verzi Směrnic pro závodění na rok 2014 včetně všech příloh, které zpracovala ZK ČSK DV  a v sobotu dne 18.1.2014 schválila Konference ČSK DV.

Hana Kneblová - předsedkyně ZK ČSK DV

Platné směrnice pro závodění

SMĚRNICE
pro závodění v České republice pro rok 2013

Platná pravidla

PRAVIDLA KANOISTIKY NA DIVOKÝCH VODÁCH 

Pravidla byla schválena Výkonným výborem ČSKDV Dne 11. 12. 2014

Pravidla ČSK DV platná od r. 2009

VV ČSKDV a Komise rozhodčích ČSKDV vydávají nová Pravidla pro slalom a sjezd.
10.5.2009  A k t u a l i z o v á n o  -  doplněn aktualizovaný rejstřík, oprava některých chybiček a formátování.

Nová pravidla pro slalom 2009 ?

Přehled návrhů nejdůležitějších změn pravidel ICF pro závody ve vodním slalomu, které by měly být schváleny na kongresu v listopadu 2008, a které vstoupí v platnost od.1.1.2009

Změny v Pravidlech ČSKDV - Dodatek k Pravidlům

Komise rozhodčích byla VV ČSKDV pověřena vypracováním dodatku ke stávajícím Pravidlům, který vychází z poměrně důležiitých změn  v mezinárodních pravidlech ICF. Změny se týkají jak slalomu, tak i sjezdu.

Směrnice pro závodění pro rok 2007 - AKTUALIZACE

Závodní komise ČSKDV zveřejňuje Směrnice pro závodění v roce 2007 po změnách vyvolaných dodatkem Pravidel (na základě změn v mezinárodních Pravidlech). 

Pravidla pro slalom a sjezd 2005

Nová verze pravidel pro závody ve vodním slalomu a sjezdu na rok 2005. Ke stažení je varianta určená pro tisk a verze s vyznačenými změnami.

ČEZ PRAGUE RSX

Instagram #czechcanoe

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Sledujte, kdo vede!

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

2019 Oceania Championships

ICF Ranking Markkleeberg

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF