Kanoe.cz

Lékařské prohlídky - požadavky

lp2014S novou sezónou se opět řeší lékařské prohlídky potřebné pro získání zdravotního osvědčení pro provozování sportovní činnosti. V tomto článku uvádíme výhlášku, která tuto oblast řeší. Pro zjednodušení je v článku uveden jen jakýsi výtah, který je dle našeho názoru platný pro závodní činnost ve slalomu a sjezdu na divoké vodě.

„Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, který nabyl účinnosti dnem 31. 12. 2013,

„stanovuje druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu pro…“

  • vrcholové sportovce,
  • členy rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců
  • výkonnostní sportovce
  • studenty škol se zaměřením na sport a tělesnou výchovu
  • sportovce ve zdravotně náročných sportovních disciplínách
  • účastníků organizovaných sportovních akcí a ostatní neorganizované sportovce

Ve vyhlášce se definuje
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců

výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

Na základě tohoto rozdělení pak definuje potřebnou lékařskou prohlídku:
- pro vrcholové sportovce - členy reprezentačních družstev, rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců  se požaduje vyšetření se zátěžovým EKG, které je schopen provést jen vybavený sportovní lékař

- pro výkonnostní sportovce (týká se víceméně všech ostatních) se požaduje vyšetření s klidovým EKG, které je schopen provést praktický lékař.

Celá vyhláška - pdfVyhlaska_o_zdr_zpusobilosti_pro_sport_2014.pdf

 

 

 

 

 

 

Instagram #czechcanoe

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

Auto od AutoTreid

thumb ATT075 Vizual Seat Arona 02b

2x automobil Seat Arona na jeden rok od společnosti Autotreid“.
Víte kdo vyhrál?

 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

2019 Oceania Championships

ICF Ranking Markkleeberg

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF