Kanoe.cz

Lékařské prohlídky - požadavky

lp2014S novou sezónou se opět řeší lékařské prohlídky potřebné pro získání zdravotního osvědčení pro provozování sportovní činnosti. V tomto článku uvádíme výhlášku, která tuto oblast řeší. Pro zjednodušení je v článku uveden jen jakýsi výtah, který je dle našeho názoru platný pro závodní činnost ve slalomu a sjezdu na divoké vodě.

„Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, který nabyl účinnosti dnem 31. 12. 2013,

„stanovuje druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu pro…“

  • vrcholové sportovce,
  • členy rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců
  • výkonnostní sportovce
  • studenty škol se zaměřením na sport a tělesnou výchovu
  • sportovce ve zdravotně náročných sportovních disciplínách
  • účastníků organizovaných sportovních akcí a ostatní neorganizované sportovce

Ve vyhlášce se definuje
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců

výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

Na základě tohoto rozdělení pak definuje potřebnou lékařskou prohlídku:
- pro vrcholové sportovce - členy reprezentačních družstev, rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců  se požaduje vyšetření se zátěžovým EKG, které je schopen provést jen vybavený sportovní lékař

- pro výkonnostní sportovce (týká se víceméně všech ostatních) se požaduje vyšetření s klidovým EKG, které je schopen provést praktický lékař.

Celá vyhláška - pdfVyhlaska_o_zdr_zpusobilosti_pro_sport_2014.pdf

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 4 měsíců 3 týdnů zpět Od Administrátor #936
Avatar uživatele Administrátor
Z vyhlášky vyplývá, že:
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro
přípravu sportovců

A ti musí mít prohlídku se zátěžovým EKG.
Na úrovní ČSK DV je za tyto prohlídky u členů SCM zodpovědný příslušný vedoucí SCM.
U reprezentačních družstev pak šéftrenér RD.

Na úrovni domácích závodů ČSK DV, bude kontrolována pouze přítomnost potvrzení od doktora v registrační průkazce.
Publikováno: 4 měsíců 3 týdnů zpět Od Aleš Marek #935
Avatar uživatele Aleš Marek
Prosím o nějaké jednotné stanovisko rozhodčích, jak na našich soutěžích bude rozlišen výkonnostní a vrcholový sportovec? (VT, úroveň závodu, ..Nebo i podle výkonnosti a věku). Děkuji

Mistrovství Evropy U23 a juniorů ve slalomu

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

3.SP Markkleeberg

ME slalom Tacen

Tacen 2017

SP Troja 2017

Instagram #czechcanoe

WRR Markkleeberg

AusOpen 2017

Kanoista divoké vody 2016

SP 2016 Tacen

logo Tacen2016

Tacen (SLO)
9. - 11. 9. 2016

ME U23 a juniorů ve slalomu

 

Partneři ČSK DV

logo CEPS

letenky na míru


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze