Kanoe.cz

Lékařské prohlídky - požadavky

lp2014S novou sezónou se opět řeší lékařské prohlídky potřebné pro získání zdravotního osvědčení pro provozování sportovní činnosti. V tomto článku uvádíme výhlášku, která tuto oblast řeší. Pro zjednodušení je v článku uveden jen jakýsi výtah, který je dle našeho názoru platný pro závodní činnost ve slalomu a sjezdu na divoké vodě.

„Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu“, který nabyl účinnosti dnem 31. 12. 2013,

„stanovuje druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření, a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu pro…“

  • vrcholové sportovce,
  • členy rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců
  • výkonnostní sportovce
  • studenty škol se zaměřením na sport a tělesnou výchovu
  • sportovce ve zdravotně náročných sportovních disciplínách
  • účastníků organizovaných sportovních akcí a ostatní neorganizované sportovce

Ve vyhlášce se definuje
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců

výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže,

Na základě tohoto rozdělení pak definuje potřebnou lékařskou prohlídku:
- pro vrcholové sportovce - členy reprezentačních družstev, rezortních center, sportovních center mládeže a obdobných zařízení pro přípravu sportovců  se požaduje vyšetření se zátěžovým EKG, které je schopen provést jen vybavený sportovní lékař

- pro výkonnostní sportovce (týká se víceméně všech ostatních) se požaduje vyšetření s klidovým EKG, které je schopen provést praktický lékař.

Celá vyhláška - pdfVyhlaska_o_zdr_zpusobilosti_pro_sport_2014.pdf

 

 

 

 

 

 

Publikováno: 10 měsíců 3 týdnů zpět Od Administrátor #936
Avatar uživatele Administrátor
Z vyhlášky vyplývá, že:
vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro
přípravu sportovců

A ti musí mít prohlídku se zátěžovým EKG.
Na úrovní ČSK DV je za tyto prohlídky u členů SCM zodpovědný příslušný vedoucí SCM.
U reprezentačních družstev pak šéftrenér RD.

Na úrovni domácích závodů ČSK DV, bude kontrolována pouze přítomnost potvrzení od doktora v registrační průkazce.
Publikováno: 10 měsíců 3 týdnů zpět Od Aleš Marek #935
Avatar uživatele Aleš Marek
Prosím o nějaké jednotné stanovisko rozhodčích, jak na našich soutěžích bude rozlišen výkonnostní a vrcholový sportovec? (VT, úroveň závodu, ..Nebo i podle výkonnosti a věku). Děkuji

Adidas Sickline

SP La Seu

 

Partneři ČSK DV

logo CEPS

letenky na míru


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů

ME slalom Tacen

Tacen 2017

Mistrovství Evropy U23 a juniorů ve slalomu

SP Ivrea

logo ivrea
Live stream
Online výsledky
ČT Sport - přímý přenos
neděle 3.9. 13:30-14:30

Mistrovství světa U23 a juniorů ve slalomu

3.SP Markkleeberg

Instagram #czechcanoe

SP Troja 2017

WRR Markkleeberg

ME U23 a juniorů ve slalomu

Výsledky slalom

 

Facebook ČSK DV

 

Facebook ICF