Kanoe.cz

Nové Řády rychlostní kanoistiky

Od 1.dubna 2019 začínají platit nové Řády rychlostní kanoistiky. Jedná se, stejně jako v posledních letech, o inovovanou verzi Řádů 2018, přizpůsobenou pro sezónu 2019.

Závody a délky tratí Českého poháru v maratonu v roce 2018

Český pohár v maratonu 2018
č. datum závod koeficient délka
1. 28.4.2018 Orlický maraton, HK 0,4 29 km
2. 29.7.2018 Slapy - Praha 0,4 30 km
3. 4.8.2018 MČR a NZ Hradec Králové 1 30/26 km
4. 25.8.2018 Vltavotýnský Laker maraton 0,4 30 km
5. 8.9.2018 Kojetínský maraton 1 22 km
6. 9.9.2018 Dunajský maraton - Bratislava 0,4 22 km
7. 6.10.2018 Zvíkovský maraton 1 24 km
8. 13.10.2018 Krumlovský maraton 0,4 36 km

Upozornění pro maratonce!

Maratonci pozor! V letošním roce jsme zařadili do pravidel novinku, a to Český pohár maratonských závodů. Tyto závody budou mít částečný vliv na nominaci nebo na zpestření sezony v podobě zahraničních závodů. Cílem je zviditelnit domácí maratonské závody a přilákat na ně závodníky.

Řády rychlostní kanoistiky pro rok 2017

Řády rychlostní kanoistiky 2016

STK SRK ČSK zveřejňuje Řády rychlostní kanoistiky platné od 1.4.2016 - ZDE PDF

Doporučujeme důkladné prostudování těchto aktuáních norem. Zvláště pak bodů, které jsou zvýrazněny v materiálu "Upozornění na změny" ZDE PDF

Závody se blíží a již na MČR na 5km v Mostě budou tyto změny v platnosti. Řády 2016 budou v papírové podobě distribuovány na prvních velkých závodech sezóny (MČR na 5km a I.NZ). V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Z.Krpatu, předsedu STK SRK ČSK.

Řády rychlostní kanoistiky 2015

Dne 1.dubna 2015 začínají platit nová Pravidla rychlostní kanoistiky.

Změny v pravidlech SRK ČSK

Mezinárodní kanoistická federace ICF, rozhodla s platností od 1. 1. 2015, bez předchozích anoncí, upravit nejnižší povolenou váhu C1 z 16 kg na 14 kg. Sportovně technická komise po projednání možných dopadů na kanoistické hnutí navrhla výboru SRK ČSK tuto změnu mezinárodních pravidel akceptovat v plném rozsahu i na naší národní úrovni od stejného data, pro všechny věkové kategorie, a zařadit tuto změnu do nových pravidel a soutěžních směrnic rychlostní kanoistiky s platností od 1.1 letošního roku.

Základní informace o rychlostní kanoistice

k4Rychlostní kanoistika je vodní sport standardně provozovaný na klidných stojatých, nebo mírně tekoucích vodních plochách, jehož cílem je projet na rychlé a tím vratké kanoi nebo kajaku stanovenou vzdálenost v co nejkratším čase. Od roku 1936 je rychlostní kanoistika v oficiálním programu každých olympijských her.

Rychlostní kanoistika na OH.

V závodním pojetí se jedná se o kondičně velmi náročný sport, jehož krása spočívá kromě pohybu v přírodě na vodě především v sebepřekonávání. Závodníci trénují kromě techniky pádlování, silových a vytrvalostních schopností také svou vůli dosáhnout co nejlepšího výkonu. Rychlostní kanoisté jsou velmi všestranní sportovci, protože kondici rozvíjí celou řadou doplňkových sportů. Využívána je řada způsobů posilování a zařazován je také především běh, běh na lyžích, plavání ale i další sporty, kterým se jako koníčkům pro zdraví kanoisté většinou věnují i po ukončení závodní činnosti.

Závodí se buďto na kanoi - označení C1, C2, C4 nebo kajaku - K1, K2, K4. Číslo v označení vyjadřuje počet členů posádky. Závodník na kanoi (kanoista) klečí na jednom koleni na vytvarovaném pěnovém – plastovém zákleku a pádluje jednolistým pádlem pouze na jedné straně lodi. Závodník v kajaku (kajakář) v lodi sedí s pokrčenými nohami zapřenými o opěrku a pádluje dvoulistým pádlem na obou stranách lodi. Rychlostní kajak je oproti ostatním druhům kajaku a na rozdíl od kanoe vybaven kormidlem, které je přes lanka ovládáno nohama.

c2Na kajacích závodí muži i ženy, na kanoích donedávna závodili pouze muži, od roku 2010 však paří kategorie C1 a C2 ženy do oficiálního programu mezinárodních soutěží rychlostní kanoistiky. Program všech mezinárodních soutěží se v posledních letech velmi bouřlivě vyvíjí.

Závody lze rozdělit do několika skupin dle jejich délky. Za krátké tratě jsou považovány distance 200 m, 500 m a 1 km. Závod na 5 km je nazýván dlouhou tratí a v maratónu závodí v současné době kanoisté a kajakářky na 26 km, kajakáři na 30km, kanoisté junioři a juniorky na 17km a kajakáři junioři na 21km. V maratonu se každoročně konají mistrovství světa i Evropy dospělých, do 23 let i soutěže juniorů v kategoriích K1, K2 muži i ženy a C1, C2 muži.

Přehled aktuálních disciplín na světových soutěžích

OLYMPJISKÉ HRY

K1m

K2m

K4m

C1m

C2m

C4m

K1ž

K2ž

K4ž

C1ž

C2ž

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

 

500m

500m

500m

   

200m

200m

 

200m

   

200m

       

MISTROVSTVÍ SVĚTA A EVROPY

K1m

K2m

K4m

C1m

C2m

C4m

K1ž

K2ž

K4ž

C1ž

C2ž

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

     

500m

500m

 

500m

500m

 

500m

500m

500m

 

500m

200m

200m

 

200m

200m

 

200m

200m

 

200m

 

5000m

   

5000m

   

5000m

       

Na mistrovství světa se navíc konají štafety 4x200m v kategoriích K1 a C1muži a K1ženy.

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ A DO 23 LET

K1m

K2m

K4m

C1m

C2m

C4m

K1ž

K2ž

K4ž

C1ž

C2ž

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

 

500m

500m

500m

 

500m

200m

200m

 

200m

   

200m

   

200m

 

MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORŮ A DO 23 LET

K1m

K2m

K4m

C1m

C2m

C4m

K1ž

K2ž

K4ž

C1ž

C2ž

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

1000m

     

500m

500m

 

500m

500m

 

500m

500m

500m

 

500m

200m

200m

 

200m

200m

 

200m

200m

 

200m

 

Na nejvýznamnější soutěži pro závodníky v kategorii 15 až 17 let - OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍCH jsou vypisovány stejné disciplíny jako na MEJ. Této soutěže se v posledních letech účastní pravidelně přes 20 států z celého světa.

Krátké tratě se jezdí v devíti vybójkovaných 9m širokých drahách s pevným startem ze startovacího zařízení (bloku). Jednotlivé jízdy maximálně po devíti lodích tvoří základ vyřazovacího systému, ve kterém závodník postupuje na základě postupového klíče, který bývá pro každé závody mírně odlišný. Úspěšný závodník musí absolvovat nejdříve rozjížďku a poté mezijízdu (semifinále), pokud nepostoupil do finále přímo z rozjížďky. Finále je rozděleno na finále A (velké), ve kterém se jede o medaile a finále B (malé, 10.-18.místo). Průběh celých závodů řídí a kontroluje řada rozhodčích.

Jednotlivé lodě mají stanoveny minimální hmotnosti, které jsou po dojetí ihned namátkově kontrolovány. V případě podvážené lodi následuje diskvalifikace.

 pravidlo / typ lodě

K1

K2

K4

C1

C2

C4

maximální délka

520 cm

650 cm

1100 cm

520 cm

650 cm

750 cm

minimální hmotnost

12 kg

18 kg

30 kg

16 kg

20 kg

30 kg

c1Při maratonských závodech jsou stanoveny minimální hmotnosti lodí výrazně nižší, než při závodech na dlouhých a krátkých tratích. Dlouhé tratě a maratón se startují hromadně a nejsou zde vytyčeny individuální dráhy. Otáčky se provádějí kolem jedné nebo více bójek proti směru hodinových ručiček. V průběhu maratónu jsou navíc zařazeny přeběhy s lodí, každý o délce několika stovek metrů.

Unikátním závodem s velmi dlouhou historií a tradicí je závod České Budějovice – Praha, který se konal pravidelně od dvacátých do padesátých let minulého století. V roce 2010 byl závod obnoven a pravidelně se ho účastní řada nadšenců a sběratelů silných zážitků. Závod je pořádán jako etapový ale i jako nonstop jízda. Nonstop rekord necelých 13,5 hodiny na trati dlouhé přes 150km drží Petr Mojžíšek.

Dřevěné lodě byly vzhledem k náročnosti výroby složitých tvarů, přicházejících s modernizací rychlostní kanoistiky, postupně vytlačeny moderními materiály jako jsou sklolaminát, kevlar, karbon a podobnými kompozitní materiály. Stejná změna materiálu proběhla také u pádel, která se dnes už rovněž vyrábí z kompozitů - uhlíkových vláken zpevněných epoxidovou či polyesterovou pryskyřicí. Na začátku třetího tisíciletí došlo ke zrušení pravidla minimální povinné šířky lodí, což umožnilo ještě rychlejší jízdu jak na kanoích tak i kajacích.

k1Česká rychlostní kanoistika má stoletou tradici, dobře organizovanou členskou základnu a systém soutěží na všech úrovních. Společně s vodním slalomem patří kanoistika k neúspěšnějším sportům v ČR.

foto: Vít Chalupa  

Termíná listina SRK ČSK 2013

Vážení přátelé, počínaje dnešním dnem je uzavřeno zadávání nových závodů a změny termínu závodů stávajících. Termínová listina podléhá schválení výborem SRK ČSK a bude oficielní okamžitě po tomto schválení.  

Modrá knížka 2008

Soutěžní směrnice rychlostní kanoistiky na rok 2008

Info z STK - rychlost

Několik informací STK před odesláním přihlášek k prvním závodům v roce 2007.

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost