Kanoe.cz

Mistrovství ČR na 5 km 27. - 28. 4.Týn nad Vltavou

První velké domácí závody v roce 2019 uvidí letos po několikaleté přestávce Týn nad Vltavou.
Pořadatelem je KKJ Týn nad Vltavou, z.s. ve spolupráci s Českým svazem kanoistů.

Celý název závodu:

Mistrovství ČR na 5 km mládeže a veteránů,
I. závod Českého poháru mládeže a Mistrovství ČR klubů
II. závod Českého poháru veteránů

Propozice závodu: http://srk.kanoe.cz/akce_rychlost.php?id_zavodu=3878

Předběžný časový rozpis ZDE

Další informace pořadatele:

- Zázemí závodů bude rozloženo do 2 areálů:
- Park Pod Kostelem na pravém břehu Vltavy, možnost parkování a umístění vleků (uzavírka Žižkovi ulice)
- Kanoistický stadion Valcha na levém břehu Vltavy, parkování v areálu základní školy a omezeně v Žižkově ulici
- Oddílům bude umožněno postavit si stany pro své zázemí v areálu loděnice KKJ dle pokynů pořadatelů
- Občerstvení bude možno zakoupit přímo na Kanoistickém stadionu Valcha
- Vyhlašování výsledků bude probíhat po dojezdu závodů v blocích – viz časový pořad závodů

Popis tratě:

Start všech disciplín z pevného startovního mola po proudu. Oddíly si pro každého závodníka zajistí „bójkaře“, kteří budou respektovat pokyny pořadatele a startéra.
Trať 5km - 2 x velké kolo, trať 2,5 km – 1 x velké kolo
První obrátka u ČOV, druhá obrátka v cílovém prostoru. V zatáčce Na Brodech umístěny naváděcí bójky, aby nedocházelo ke kolizím mezi jednotlivými kategoriemi. Bóje musí mít závodník vždy po levé ruce.
Cíl všech disciplín před cílovou věží proti proudu

Mapa tratě ZDE

Přihlášky přes www.kanoe.cz do středy 24. dubna 2019 do 24:00.
Jako spojené kategorie (společný start, ale samostatné výsledky) budou startovat
MC1 benjamínci A + B + C
C1 kanoistky – juniorky + dorostenky a žákyně
C2 benjamínci – benjamínci A + benjamínci B+C
C2 kanoistky – juniorky + dorostenky a žákyně
Všechny veteránské kategorie

V přihlašovacím modulu přihlašujte podle kategorií, do kterých závodníci patří. Spojení kategorií bude až při rozlosování.

Technická porada vedoucích oddílů v sobotu 27. 4. 2019 v 8:30 v klubovně KKJ v areálu loděnice ulice Solní.

Další změny dle platných pravidel v průběhu závodních dnů.

Podle Pravidel rychlostní kanoistiky pro rok 2019 mohou v kategoriích benjamínků a benjamínek C startovat kromě ročníků 2009, ještě závodníci narození v roce 2010 a 2011. Všem mladším závodníkům je start ve všech závodech Českého poháru mládeže 2019 zakázán.

V závodech vyhlašovaných SRK ČSK je ve věkových kategoriích žáků a starších zakázáno startovat na MK1, MK2, MC1, skládacích K1 a K2, mořských a nafukovacích K1 a cestovních C2.

Všichni rozhodčí a zástupci vysílajících složek musí být členy ČSK a mít platnou registraci SRK ČSK podle čl. 1.2. Registračního řádu.
Čísla musí být předepsaného rozměru, oboustranně čitelná a nepoškozená. Musí být upevněna na kryt paluby vždy vzadu za posledním členem posádky, ve svislé poloze, v podélné ose lodě. Způsob upevnění nesmí číslo nijak zakrývat. Loď bez správného čísla nebo s číslem špatně uchyceným nebo jinak nevyhovujícím nemusí být připuštěna ke startu

Na závodech vyhlašovaných SRK ČSK (čl. 2.1.1.) jsou vedoucí družstev každé vysílající složky povinni odevzdat kopii řádně vyplněné přihlášky (čl. 23.1.4. a 23.1.5) včetně mobilního spojení na zástupce vysílající složky vrchnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut před startem první disciplíny prvního závodního dne. Ve výjimečných případech 30 minut před startem prvního závodníka svého oddílu.
V případě neodevzdání přihlášky v určeném termínu nemusí být závodníci tohoto oddílu připuštěni ke startu.

Vedoucí družstva je povinen předložit na vyzvání vrchnímu nebo jinému pověřenému rozhodčímu registrační průkazy startujících závodníků svého oddílu.
U vícemístných lodí lze polovinu posádky změnit písemným ohlášením vrchnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut před startem první jízdy příslušného závodního dne. Vrchní rozhodčí má právo udělit výjimku nebo může určit kratší termín pro podávání změn.

Dodatečné přihlášky nejsou možné.

 

Další důležité už dříve zveřejněné informace o závodech 2019 ZDE


Předběžný časový pořad NZ - 2.ČP Račice 11.-13.5. ZDE

Za STK SRK ČSK Zdeněk Krpata, tel: 739 539 483; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Za pořadatele MČR Jiří Kobera, tel: 602 103 260; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MEJ & U23 Račice

 

RSS rychlost