Kanoe.cz

Výběrové řízení - rychlost

SRK ČSK vypisuje výběrové řízení na
Projekt řízení RDS 2006-2008
Projekt řízení RDS 2006-2008

Projekt musí zahrnout tyto kapitoly:
□ cíle RDS
□ způsob řízení
  • rozdělení zodpovědnosti
  • podmínky realizace
□ spolupráce s RSC
□ soutěže
  • obecné zásady
  • nominační kritéria
  • priority soutěží
□ koncepce řízení „23“ (zapojení do celkového systému RDS)
□ ekonomická a finanční rozvaha
□ materiální vybavení
□ event.financování z ostatních zdrojů
□ presentace činnosti RDS


Projekt musí respektovat:
Tyto materiály jsou m.j. přístupné na sekretariátu SRK ČSK

Termín uzávěrky: 21.6.2005


Autorovi vítězného projektu bude zadáno vedení RDS do OH 2008.
 

nabreziMM
Český svaz kanoistů se stal podepsáním partnerské smlouvy s Městem Kadaň v roce 2008 partnerem projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani (CZ, 1.09/1.2.00/09.00052).

RSS rychlost