• 1
  • 2
  • 3

Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu

BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28, ISSN 1213-2101

Cílem příspěvku je ukázat na temperamentové vlastnosti a charakter výkonové motivace u vrcholových závodníků ve vodním slalomu. Sledovaný soubor tvořili členové reprezentačního družstva vodních slalomářů v roce 2004 (3 ženy a 12 mužů). Temperamentové vlastnosti byly sledovány pomocí Eysenckova dotazníku temperamentu (EPI) a Dotazníku motivace výkonu (DMV). Znalost temperamentu a výkonové motivace sportovce, respektování jejich zvláštností, vlivu na výkonnost, motorické učení, vztahy by měla být samozřejmou podmínkou tréninkového procesu.Výsledky ukazují, že pro podání vrcholového výkonu ve vodním slalomu je v současné době dominantní typ flegmatik s nízkým skóre neurotismu, s nižšími hodnotami motivace výkonu a brzdící anxiozity.


Partneři vodního slalomu

Skupina ČEZUniqaAutoTreidLitovelGalasportVGDHikoAirMarinePLANTinspektaAlpinePRO

 

Příprava Juniorské reprezentace probíhá za Podpory

NadaceCEZ

 

Fyzioterapii ReprezentaČníhO družstVA "A" zajišťuje

Monada - klinika komplexni rehabilitace

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00