• 1
  • 2
  • 3

Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě

BÍLÝ, M., KUBRIČAN, P SÜSS, V. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. Česká kinantropologie. 2009, roč. 13, č.2. s. 19 – 27.

Záměrem studie bylo zjištění hodnot závodní úzkosti a posouzení jejich vlivu na výkon závodníka. Na základě získaných hodnot tří složek závodní úzkosti z dotazníku CSAI- 2 jsme se pokusili určit jejich vztah k výkonu v závodě. Předpokládali jsme, že nadhraniční úroveň aktivace mající za následek zvýšené hodnoty somatické a především kognitivní úzkosti, bude negativně ovlivňovat vlastní výkon ve vodním slalomu na divoké vodě. Výsledky ukazují, že vodní slalomáři mají vyšší hodnoty kognitivní a somatické úzkosti a nižší hodnoty sebedůvěry než vrcholoví závodníci z jiných sportovních odvětvích. Korelační vztah mezi jednotlivými složkami závodní úzkosti a vlastním výkonem v daném závodě nebyl prokázán.

www.ftvs.cuni.cz


Partneři vodního slalomu

Skupina ČEZUniqaAutoTreidLitovelGalasportVGDHikoAirMarinePLANTinspektaAlpinePRO

 

Příprava Juniorské reprezentace probíhá za Podpory

NadaceCEZ

 

Fyzioterapii ReprezentaČníhO družstVA "A" zajišťuje

Monada - klinika komplexni rehabilitace

 

Facebook ICF

Kanoe.cz

Český vodácký server


Český svaz kanoistů, z.s.
Zátopkova 100/2
+420.242429245
info@kanoe.cz
Po-Pá: 9.00 - 16.00