Kanoe.cz

Závěrečné práce 2016

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

Metodika vodního slalomu

Na této stránce naleznete metodické materiály, vědecké články a vybrané příspěvky týkající se výkonu a tréninku ve vodním slalomu.
Širší odborné veřejnosti, zejména trenérům, jsou zde zpřístupněny běžně obtížně dostupné informace, které mohou vést ke zkvalitnění tréninkového procesu sportovců.
Průběžně sem budou doplňovány další materiály.

Materiály ze školení trenérů 2016 - slalom a sjezd

Přehled materiálů ze školení trenérů slalomu a sjezdu z listopadu 2016

Závěrečné práce 2014

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

UK-FTVS Seznam doporučené literatury

  •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu

BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28, ISSN 1213-2101

Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě

BÍLÝ, M., KUBRIČAN, P SÜSS, V. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. Česká kinantropologie. 2009, roč. 13, č.2. s. 19 – 27.