Kanoe.cz

Technika průjezdů bran na K1 ve vodním slalomu

Obrazek1Metodická práce Mgr. Michala Buchtela pod vedením PhDr. Milana Bílého, Ph.D na téma techniky průjezdů branek ve vodním slalomu na K1. Práce je doplněná videoukázkami průjezdů se zachycením klíčových momentů.

Odpovědnost trenéra vodního slalomu a sjezdu.

thumb law 1498175 640Mgr. Šárka Purgerová (Šmejkalová) využila svého právnického vzdělání a jako závěrečnou práci pro školení trenérů licence B zpracovala přehledně občanskoprávní, pracovněprávní i trestní odpovědnost trenérů. V práci naleznete i povinnosti osob pohybujících se na vodních cestách stanovené zákonem.
Doporučujeme všem trenérům.

Materiály ze školení trenérů 2018 - slalom a sjezd

Přehled materiálů ze školení trenérů slalomu a sjezdu z listopadu 2018
V termínech 24.-28.10.2018 a 31.10.-4.11. proběhlo v pražské Troji školení trenérů licence C a B. Na školeních vystoupilo celkem 12 přednášejích.
Jejich přednášky a příspěvky i s doplňujícími materiály jsou nyní zpřístupněny níže k případnému podrobnějšímu a doplňujícímu studiu.

Závěrečné práce 2016

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

Metodika vodního slalomu

Na této stránce naleznete metodické materiály, vědecké články a vybrané příspěvky týkající se výkonu a tréninku ve vodním slalomu.
Širší odborné veřejnosti, zejména trenérům, jsou zde zpřístupněny běžně obtížně dostupné informace, které mohou vést ke zkvalitnění tréninkového procesu sportovců.
Průběžně sem budou doplňovány další materiály.

Materiály ze školení trenérů 2016 - slalom a sjezd

Přehled materiálů ze školení trenérů slalomu a sjezdu z listopadu 2016

Závěrečné práce 2014

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

UK-FTVS Seznam doporučené literatury

  •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu

BÍLÝ, M., SÜSS, V. Temperamentové vlastnosti a výkonová motivace závodníků ve vodním slalomu Studia Kinanthropologica, 2007, roč. 8, č. 1, s. 23-28, ISSN 1213-2101

Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě

BÍLÝ, M., KUBRIČAN, P SÜSS, V. Vliv vybraných psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu na divoké vodě. Česká kinantropologie. 2009, roč. 13, č.2. s. 19 – 27.
 

Partneři ČSK DV

UNIQA logo 2018   


letenky na míru
  


www.monada.cz
zajišťuje fyzioterapii reprezentačnímu týmu vodních slalomářů