Kanoe.cz

Závěrečné práce 2016

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

Metodika vodního slalomu

Na této stránce naleznete metodické materiály, vědecké články a vybrané příspěvky týkající se výkonu a tréninku ve vodním slalomu.
Širší odborné veřejnosti, zejména trenérům, jsou zde zpřístupněny běžně obtížně dostupné informace, které mohou vést ke zkvalitnění tréninkového procesu sportovců.
Průběžně sem budou doplňovány další materiály.

Materiály ze školení trenérů 2016 - slalom a sjezd

Přehled materiálů ze školení trenérů slalomu a sjezdu z listopadu 2016

Závěrečné práce 2014

Přehled závěrečných prací absolventů školení trenérů vodní slalom a sjezd.

UK-FTVS Seznam doporučené literatury

  •  

Seznam doporučené literatury

Dostupné ke stažení z informačního systému UK FTVS

AnoProCanoe

ANO PRO CANOE je aktivita směřující k podpoře a zachování počtu kánoí na divoké vodě a to především deblů.

Dodatek ke srovnání podmínek pro kategorii C2 v ČR a zahraničí

Protože si někteří slalomáři vyložili podporu pro rovné podmínky C2 s ostatními kategoriemi jako hodnocení úrovně našich slalomářů, uvádím ještě krátký dodatek a přehledovou tabulku pro ČR a zahraničí.

Proč a jak podpořit C2 ve slalomu. Průzkum situace deblů v rámci Ano Pro Canoe

Projekt Ano Pro Canoe měl původně za cíl podpořit upadající kategorii C2 mezi turistickou veřejností výkladem kvalitní techniky. Brzy se zapojili vynikající trenéři slalomu a slalomáři a projekt nabral jiný směr. Posledním zapojeným je nyní David Florence. Při posunu od turistiky do slalomu se ale ukázalo, že i ve slalomu mají debly oslabenou pozici. Narozdíl od turistů nesouvisí s technikou, ale u nás mimo jiné s nejmenší podporou v lokálních pravidlech ze slalomově úspěšných zemí. V tomto článku shrnuji úvahy a informace, ke kterým jsme v rámci našeho výzkumu zatím dospěli.

Bezpečnost jezů, význam pro slalom, dodatek Jona Lugbilla

Již několik let pracuje v ČR skupina, která se snaží o zabezpečení jezů, o změnu předpisů při stavbách tak, aby vodáci nebyli zcela ignorováni a aby se lidé netopili. Že se to slalomářů vůbec netýká? To je velký omyl.

Základní slalom v zahraničí - kategorie

Při připravě pokračování jedné z knih Billa Endicotta ve spolupráci se závodníky z různých zahraničních týmů, a také při diskusi o tom, do jaké míry národní pravidla mají kopírovat pravidla ICF, jsem si uvědomil, že ne všichni znají podmínky závodění ve slalomu na veřejných závodech v zemích kolem nás. Pro zájemce přináším malé srovnání se systémem u nás.